حضور درنمایشگاه بین‌المللی تاسیسات ساختمان و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران آبان 1396