اولین سمینار تخصصی  سیستم های تهویه مطبوع برند AUKS در شیراز 1395