برج خنک کننده صنعتی

برج خنک‌کننده سیستمی که از آن به جهت خنک سازی آب در فرآیندهای سردسازی سیستم‌های تهویه مطبوع استفاده می‌شود.از برج خنک‌ کننده در سیستم خنک‌کاری واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و... برای تهویه مطبوع ساختمان استفاده می‌گردد. برج‌های خنک‌کننده در تهویه صنعت امید به دو دسته برج خنک کننده صنعتی مربعی وبرج خنک کننده صنعتی تقسیم میشود.

برج های خنک کننده  تهویه صنعت امید سیستم توزیع و پخش آبگرم دارند که آب را به صورت یکنواخت روی شبکه مشبک نزدیک به هم می پاشند که آکنه نامیده میشود. آکنه ها آب سرازیر شده از بالای برج را با هوایی که از میان آن حرکت می کند کاملا مخلوط کرده به طوری که آب به صورت یک قطره از یک آکنه به سطح آکنه دیگر توسط نیروی ثقل خود میریزد .هرچند در این برج های خنک کننده مقداری انتقال حرارت محسوس از آب به هوا وجود دارد ولی تقریبا اثر خنک کنندگی تماما از تبخیر قسمتی از آب اسپری شونده در برج حاصل میشود. بخار حاصل از فرایند تبخیر در برج توسط جریان هوایی که یک دمنده ایجاد میکند از برج خنک کننده خارج می شود. میزان تاثیر برج خنک کننده تا حد زیادی به درجه حرارت مرطوب هوای ورودی بستگی دارد و با کاهش آن افزایش می یابد.


برای قیمت تماس بگیرید

 

 

جزئیات برج خنک کننده صنعتی :