یونیت هیتر

یونیت هیتر برای گرم کردن فضاهای بزرگ استفاده می‌شود. یونیت هیتر تشکیل شده است: 1 کویل با لوله‌های پره دار که در داخل آن آب گرم، داغ یا بخار به عنوان حامل انرژی حرارتی جریان دارد بر حسب نوع یونیت هیتر صاف، مکعبی شکل، گرد و دایره‌ای باشند. 2 پروانه یا فن که وسیله عبور دادن هوا از کویل و به جریان انداختن هوا در داخل فضای گرم شونده . 3 فن بر حسب ظرفیت و فشار هوادهی ممکن است از نوع ملخی یا سانتریفوژ باشد. 4 پره‌های جهت دهنده هوا که بوسیله آنها می‌توان هوای خروجی از یونیت هیتر را به قسمتهای مختلف محل گرم شونده هدایت کرد کابینت یا محفظه یونیت هیتر که پروانه و کویل در داخل آن و پره‌های جهت دهنده هوا بروی آن نصب شده است.


برای قیمت تماس بگیرید